Sint Jozefschool Schipluiden

Nieuws overzicht

De St. Jozefschool in Schipluiden is een gezellige, kleinschalige, Rooms Katholieke basisschool met ongeveer 215 leerlingen (verdeeld over 8 groepen) en 20 medewerkers. De school is gevestigd in een authentiek, monumentaal pand met een geweldige buitenspeelplaats. Als uitgangspunt van ons handelen gelden de katholieke waarden en normen. We proberen kinderen handvatten aan te reiken die hen houvast geven in hun dagelijks leven. Elk kind mag er zijn en is welkom op onze school!

Onze leerkrachten staan elke dag met liefde klaar voor de kinderen. In de lessen proberen we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. We streven naar een prettig schoolklimaat waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf mogen zijn. Vanuit die veiligheid zijn kinderen in staat om te leren. Bij de St. Jozefschool worden kinderen betrokken bij hun eigen leerproces. Leerkrachten kijken goed waar leerlingen behoefte aan hebben en spelen hierop in.

Bekijk rustig onze website om meer te weten te komen over de St. Jozefschool in Schipluiden.