Schoolplan

Elke basisschool is wettelijk verplicht om één keer per vier jaar een schoolplan te schrijven. Ook de St. Jozefschool heeft eens schoolplan dat met bepaalde regelmaat wordt geëvalueerd en aangepast, in samenwerking met de medezeggenschapsraad. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor onze school. Het plan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs, het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en de manier waarop wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en verbeteren. Het schoolplan, en de uitvoering ervan, wordt gecontroleerd door De Onderwijsinspectie.