Sint Jozefschool Schipluiden

Nieuws overzicht

Onze school in een notendop

De St. Jozefschool in Schipluiden is gezellige, kleinschalige, Rooms Katholieke basisschool met ongeveer 215 leerlingen (verdeeld over 8 groepen) en 20 medewerkers. De school is gevestigd in een authentiek, monumentaal pand met een geweldige buitenspeelplaats. Als uitgangspunt van ons handelen gelden de katholieke waarden en normen. We proberen kinderen handvatten aan te reiken die hen houvast geven in hun dagelijks leven. Elk kind mag er zijn en is welkom op onze school!

Het hoofdgebouw van de school is gevestigd aan Schoolplein 2 in Schipluiden. Hier bevinden zich de kleuterlokalen en de groepen 7 en 8. Aan de lokalen van de kleuters grenst peuteropvang Inimini. De kleuters hebben een eigen gymzaal waar zij regelmatig gebruik van maken met diverse (bewegings)activiteiten. Het hoofdgebouw van onze school is verbonden met Het Notenschip, een accommodatie met verschillende ruimten/zalen die we vaak gebruiken voor verschillende (les)activiteiten, zoals EHBO-cursussen, musical, Sinterklaasfeest en Rots en Water. 

Op het terrein is ook een nieuw gedeelte gebouwd. In deze zogenoemde nieuwbouw zijn de groepen 3,4,5 en 6 gevestigd. Zowel in het oude als in het nieuwe gedeelte hebben we extra lokalen als extra ruimten. Deze lokalen worden gebruikt door kinderen die in kleine groepjes werken of het prettig vinden om even in alle rust te kunnen werken.

Het schoolplein is ruim opgezet en ligt in de binnenplaats tussen de gebouwen. Op dit plein is een apart gedeelte waar peuters en kleuters rustig kunnen spelen. 

Onze leerkrachten staan elke dag met liefde klaar voor de kinderen. In de lessen proberen we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. We streven naar een prettig schoolklimaat waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf mogen zijn. Vanuit die veiligheid zijn leerlingen in staat om te leren. Bij de St. Jozefschool worden kinderen betrokken bij hun eigen leerproces. Leerkrachten kijken goed waar kinderen behoefte aan hebben en spelen hierop in.

Bekijk rustig onze website om meer te weten te komen over de St. Jozefschool.