Gymrooster

Bij de St. Jozefschool hebben kinderen van groep 3 t/m 8 twee keer per week gymles van een vakdocent bewegingsonderwijs. De gymlessen vinden plaats op dinsdag en donderdag.