Schoolpanel

Op de St. Jozefschool hebben wij een schoolpanel; een groep kinderen die betrokken is bij de ontwikkelingen in de school. Met de start van een nieuw schooljaar wijzigt de samenstelling van het schoolpanel. Groep 8 is van school gegaan en de nieuwe groep 5 komt erbij. Een aantal keer per jaar vergadert het schoolpanel met een leerkracht en de directie. Op die manier hebben kinderen inspraak en betrekken we hen bij ontwikkelingen in de school. Zij mogen ook zelf ideeën en punten aandragen. 

In schooljaar 2020-2021 zitten de volgende kinderen in het schoolpanel:

groep 5: Lukas en Noor
groep 6: Diennah en Noor
groep 7: Janneke, Roel en Sam
groep 8: Jolie en Amelia