Open dag 2023

Op zaterdag 25 maart 2023 is het open dag bij de St. Jozefschool! Elk jaar verheugen wij ons op deze dag, de gezelligheid van (nieuwe) ouders en kinderen in de school en op de nieuwsgierige vragen die we krijgen. Via deze webpagina willen wij u informeren over de open dag en de peuterochtenden. Heeft u interesse, lees dan verder! U kunt de link van deze pagina ook doorsturen naar mensen waarvan u weet dat ze geïnteresseerd zijn.

Hoe ziet de open dag eruit?

Op zaterdag 25 maart tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u onze school binnenlopen bij de hoofdingang aan Schoolplein 2. Daar wordt u ontvangen door leerlingen van onze school. U kunt kiezen voor een rondleiding of gewoon lekker zelf rondkijken in de school. Alle groepen zijn te bekijken en hier zijn ook leerkrachten aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt uw kind(eren) gewoon meenemen, want er is van alles te zien en te doen die dag. Tot dan!

Uit-Blink project

Na de kerstvakantie zijn wij gestart met een nieuw Uit-Blink project. Ieder schooljaar pakken wij twee thema's groter aan door groepsdoorbroken te werken en af te sluiten met een Uit-Blink tentoonstelling. De eerste Uit-Blink tentoonstelling zal plaatsvinden op 17 maart van 11.00 - 12.00 uur in het Notenschip. 

De groepen werken aan de volgende thema's

gr. 1-2: Restaurant

gr. 3-4: Ik en mijn familie

gr. 5-6: Bijzondere bewoners (mensen, dieren)

gr. 7: WO2

gr 8: Machtige media

Tijdens de open dag kunt u genieten van de mooie, interessante eindproducten die de kinderen hebben gemaakt in alle groepen. In de aula is tijdens de open dag ook de oudervereniging vertegenwoordigd waar u terecht kunt voor informatie.

Wanneer u genoeg gezien heeft en al uw vragen zijn beantwoord, dan kunt u nog een pakketje halen in de aula om nog even rustig door te nemen thuis. In dit pakketje vindt u ook het inschrijfformulier. We hopen natuurlijk dat u na bezoek aan onze school erg enthousiast bent en uw kind graag naar onze school komt brengen als hij/zij vier jaar is. Het inschrijfformulier kunt u rustig thuis invullen en opsturen naar onze school of in de brievenbus doen bij Schoolplein 2. Weet u na de open dag al meteen dat u voor onze school kiest, dan kunt u het inschrijfformulier ook ter plekke invullen. Dat is helemaal aan u. 

Ik kan niet naar de open dag komen, wat nu?

Dat vinden wij natuurlijk erg jammer, maar niet getreurd! Het is altijd mogelijk om contact met ons op te nemen voor een andere afspraak.

 

Meer informatie over onze groepen

De St. Jozefschool is een gezellige, kleinschalige dorpsschool en wordt dagelijks bezocht door ongeveer 210 leerlingen. Onze school heeft acht groepen waarvan twee kleuterklassen en er werken cirec 25 leerkrachten. De school is gevestigd in een authentiek, monumentaal pand met een geweldige buitenspeelplaats. In elke groep proberen wij kinderen handvatten aan te reiken die hen houvast geven in hun dagelijks leven. Elk kind mag er zijn en is welkom op onze school!

Video St. Jozefschool

Onlangs is RTL bij ons komen filmen voor het programma 'Onderweg naar de regio'. Dit fragment is erg leuk geworden en willen we dan ook graag met u delen!

Opvang

Bij de St. Jozefschool werken we voor de voorschoolse opvang en de naschoolse opvang samen met Kindercentrum ’t Kickertje en BSO Maxi (Harlekijn). Kinderen die gebruik maken van voorschoolse opvang worden tussen 8.20 en 8.30 uur door de pedagogisch medewerkers van de bso veilig naar school gebracht. Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang worden om 15.00 uur door de pedagogisch medewerkers opgehaald. 

In ons gebouw is ook peuterspeelzaal Iniminie (Harlekijn) gevestigd. Hier komen kinderen vanaf 1,5 jaar en leren in een veilige omgeving in groepsverband met elkaar te spelen. Ook wordt al wat aandacht besteed aan voorschoolse educatie.

Schoolgids

Wij kunnen ons voorstellen dat u als oriënterende ouder graag meer wilt weten over onze school. Wij verwijzen u dan ook graag naar onze schoolgids. In de schoolgids staat vooral algemene en praktische informatie, maar we geven o.a. ook inzicht in de ambities van ons onderwijs.

Oudervereniging (OV)

Bij de St. Jozefschool hebben we actieve ouders die helpen bij diverse activiteiten. De oudervereniging heeft hier een leidende rol in. De oudervereniging probeert bij diverse activiteiten hulp te bieden in financiële zin of in de vorm van persoonlijke inzet. Jaarlijks vraagt de OV om een vrijwillige ouderbijdrage waarmee we leuke activiteiten en uitjes voor de kinderen kunnen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een museumbezoek, Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, toneelvoorstellingen, gastlessen en schoolreis. Deze extra activiteiten worden erg gewaardeerd door leerlingen en ouders.

Content

Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Dit geldt ook voor het leren, want ieder kind leert op een andere manier. De één vindt het fijn om de leerstof te stampen, de ander leert liever in schema's. De onderstaande link geeft aan op welke manieren je de leerstof eigen kunt maken met daarbij handige tips.