Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is een verzamelnaam van twee soorten opvang:

  1. Voorschoolse opvang (VSO) is de opvang van kinderen voor schooltijd. 
  2. Naschoolse opvang (NSO) is de opvang van kinderen na schooltijd. Ook opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen valt onder naschoolse opvang.

De buitenschoolse opvang heeft als uitgangspunt het bieden van zorg, onderdak, gezelligheid en veiligheid op momenten dat ouders niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor en na schooltijd of in vakanties en tijdens studiedagen. In Schipluiden vindt de buitenschoolse opvang plaats bij Kindercentrum 't Kickertje, Burgemeester van Gentsingel 1b óf bij BSO Maxi van Harlekijn Opvang en Dienstverlening. in het gebouw van basisschool De Ark aan St. Maartensregtplein 15. 

Informatie over beide locaties vindt u onder de knoppen hieronder.