Overblijven

Bij de Jozefschool is het lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur. Kinderen hebben de mogelijkheid om thuis een boterham te eten, maar ze kunnen ook overblijven op school. Ze worden tijdens de overblijf begeleid door de leerkracht, overblijfkrachten en overblijfmoeders. Van 12.00 uur tot 12.45 uur kunnen de kinderen overblijven. Na het eten van de lunch spelen de kinderen buiten tot de bel gaat om 12.50 uur. 

Organisatie

Om de overblijf goed te laten verlopen eten de kinderen van 12.00 tot 12.15 uur in de klas met hun eigen leekracht een boterham. Kinderen die binnen dat kwartier hun lunch op hebben, gaan naar buiten waar het overblijfteam hen op het schoolplein opvangt. Om 12.15 uur gaan de leerkrachten met pauze. Voor de kinderen die om 12.15 uur nog niet klaar zijn met eten, worden twee lokalen gereserveerd waar zij hun broodtrommel verder leeg kunnen eten (onder toezicht van een overblijfmedewerker). Daarna spelen de kinderen buiten tot om 12.50 uur de bel gaat. 

Wat geeft u mee?

Als u uw kind laat overblijven, verzoeken wij u om een broodblikje, drinkbeker en een tas (voorzien van namen) mee te geven. Geeft u vooral niet teveel eten mee. Het is voor de kinderen belangrijk en goed om tijd te hebben voor het spelen. 

Kosten

De kosten voor overblijven bedragen € 1,50 per keer. Dit geldt zowel voor incidentele als voor 'vaste' overblijvers. De inkomsten worden besteed aan de aanschaf van materialen/speelgoed, de vergoeding voor de overblijfkrachten en de scholing van overblijfkrachten. 

Wanneer u voor uww kind gebruik wil maken van de overblijf, willen we u vragen om het aanmeldformulier (zie link hieronder) in te vullen. Ook als u verwacht dat uw kind slechts (heel) af en toe naar de overblijf zal gaan kunt u dit formulier invullen en kiezen voor ‘incidenteel overblijven’. Voor ieder kind, wordt per gebruikte overblijfdag een tarief van EUR 1,50 gehanteerd. Na elke schoolvakantie ontvangen ouders een factuur van de gebruikte overblijfdagen in de periode voorafgaand aan die vakantie. 

Vragen of contact overblijven

Het is van belang dat u bij ziekte niet alleen de leerkracht informeert maar ook de overblijfkrachten. Dat kunt u doen via onderstaande mailadressen.

Groepen 1 en 2 kleuters@meestermagikoverblijven.nl
Groepen 3 en 4 drievier@meestermagikoverblijven.nl
Groepen 5 en 6 vijfzes@meestermagikoverblijven.nl
Groepen 7 en 8 zevenacht@meestermagikoverblijven.nl

Algemeen mailadres: aantafel@meestermagikoverblijven.nl 

Aanmelden

Voor het aanmelden van uw kind voor de overblijf, gebruikt u onderstaande link. Wilt u meer informatie over het overblijven? Dan kunt u mailen naar Astrid Voois: astrid.voois@caiway.net