Overblijf

Bij de Jozefschool is het lunchpauze van 12.15 tot 13.15 uur. Kinderen hebben de mogelijkheid om thuis een boterham te eten, maar ze kunnen ook overblijven op school, onder leiding van overblijfkrachten/-moeders. Van 12.15 uur tot 13.00 uur kunnen de kinderen overblijven. Na het eten van de lunch spelen de kinderen buiten tot de bel gaat om 13.10 uur. 

Groepen

Om de overblijf goed te laten verlopen zijn de kinderen in groepen opgedeeld:

  • groepen 1 en 2
  • groepen 3 en 4
  • groepen 5 en 6
  • groepen 7 en 8

Per groep zijn er twee overblijfkrachten aanwezig.

Wat geeft u mee?

Als u uw kind laat overblijven, verzoeken wij u om een broodblikje, drinkbeker en een tas (voorzien van namen) mee te geven. Geeft u vooral niet teveel eten mee. Het is voor de kinderen belangrijk en goed om tijd te hebben voor het spelen. 

Kosten

De kosten voor overblijven bedragen € 1,50 per keer. Dit geldt zowel voor incidentele als voor 'vaste' overblijvers. De inkomsten worden besteed aan de aanschaf van materialen/speelgoed, de vergoeding voor de overblijfkrachten en de scholing van overblijfkrachten. 

Het is mogelijk om een abonnement af te nemen. U betaalt in één keer 38 weken overblijf (het komende schooljaar telt 40 schoolweken). Voor het schooljaar 2020-2021 is het tarief € 54,00 per overblijfdag, per kind. Indien uw kind eens per twee weken overblijft, zal dit worden gehalveerd. Bij ziekte langer dan 2 weken zullen wij de kosten verrekenen. Bij aanmelding in de loop van het schooljaar of bij beëindiging van het abonnement gedurende het schooljaar vindt een berekening naar rato plaats. De betaling van het totale bedrag kan over 3 termijnen worden gespreid. Op basis van de door u opgegeven voorkeur ontvangt u per e-mail een factuur in de periode voordat een betalingstermijn verstrijkt. De vervaldata voor betaling zijn als volgt: 

Betaalt u in één keer de overblijfkosten, dan is de vervaldatum 1 oktober 2020.

Betaalt u in termijnen, dan zijn dit de vervaldata:
Termijn 1 vervaldatum: 1 oktober 2020
Termijn 2 vervaldatum: 1 december 2020
Termijn 3 vervaldatum: 1 april 2021

Blijft uw kind binnen een overblijfperiode naast de vaste overblijfdag(en) een keer incidenteel over, dan ontvangt u hiervoor een aparte rekening aan het einde van de betreffende periode. Een dag ruilen is mogelijk (binnen een overblijfperiode) en valt onder het abonnement.

Meer informatie

Ouders wiens kinderen ooit naar de overblijf zijn geweest hebben reeds een bericht ontvangen voor de aanmelding van schooljaar 2020-2021. Komt uw kind nieuw op school en/of zal het voor het eerst gebruik gaan maken van de overblijf dan is de navolgende informatie voor u van belang. U kunt uw kind incidenteel laten overblijven of aanmelden als vaste overblijver. Dit zijn kinderen die gedurende een schooljaar (twee)wekelijks op één of meer vaste dagen overblijven.

Het is van belang dat u bij ziekte niet alleen de leerkracht informeert maar ook de overblijfkrachten op de hoogte brengt, zie onderstaande mailadressen. 

Vragen of contact overblijven

Voor het doorgeven van ziekte, afwezigheid of andere zaken kunt u mailen naar:

Groepen 1 en 2 kleuters@meestermagikoverblijven.nl
Groepen 3 en 4 drievier@meestermagikoverblijven.nl
Groepen 5 en 6 vijfzes@meestermagikoverblijven.nl
Groepen 7 en 8 zevenacht@meestermagikoverblijven.nl

Algemeen mailadres: aantafel@meestermagikoverblijven.nl 

 

Wilt u uw kind aanmelden of wenst u meer informatie? Mail naar: astrid.voois@caiway.net