Overblijven

Bij de St. Jozefschool is het lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur. Kinderen hebben de mogelijkheid om thuis een boterham te eten, maar ze kunnen ook overblijven op school. Ze eten met de leerkracht van 12.00-12.15 uur, daarna gaan ze buiten spelen en worden ze begeleid door de overblijfmedewerkers tot 12.55 uur.

Organisatie

Om de overblijf goed te laten verlopen eten de kinderen van 12.00 tot 12.15 uur in de klas met hun eigen leerkracht een boterham. Kinderen die binnen dat kwartier hun lunch op hebben, gaan naar buiten waar het overblijfteam hen op het schoolplein opvangt. Om 12.15 uur gaan de leerkrachten met pauze. Voor de kinderen die om 12.15 uur nog niet klaar zijn met eten, worden twee lokalen gereserveerd waar zij hun broodtrommel verder leeg kunnen eten (onder toezicht van een overblijfmedewerker). Daarna spelen de kinderen buiten tot om 12.55 uur de bel gaat. 

Wat geeft u mee?

Als u uw kind laat overblijven, verzoeken wij u om een broodblikje, drinkbeker en een tas (voorzien van namen) mee te geven. Geeft u vooral niet teveel eten mee en geen snoep. Het is voor de kinderen belangrijk en goed om tijd te hebben voor het spelen.

Kosten

De kosten voor overblijven bedragen € 1,50 per keer. Dit geldt zowel voor incidentele als voor 'vaste' overblijvers. De inkomsten worden besteed aan de aanschaf van materialen/speelgoed, de vergoeding voor de overblijfkrachten en de scholing van overblijfkrachten.

Eenmalige registratie

Vanaf schooljaar 2022/2023 verloopt de administratie van de overblijf via TSO-Assistent. Wanneer u voor uw kind gebruik wil maken van de overblijf, ook al is dat (heel) af en toe, willen we u vragen om uw kind in TSO-assistent te registreren. Gebruik hiervoor de onderstaande link. Voor meer informatie over de registratie zie bijgaande informatiebrief

Overblijfdag(en) reserveren

In TSO-Assistent kunt u vaste en incidentele overblijfdagen reserveren. Schoolvakanties en studiedagen zijn reeds door de school aangegeven en kunnen niet gereserveerd worden. U kunt tot 11.30 uur op de betreffende overblijfdag reserveren. Heeft u niet tijdig kunnen reserveren? Een kind kan altijd aanschuiven bij de overblijf. De overblijfmedewerker turft de aanwezigheid van uw kind.

Overblijfdag(en) annuleren

Zal uw kind, op een gereserveerde dag, afwezig zijn bij de overblijf, dan moet u, tijdig, de reservering in TSO-Assistent annuleren. U kunt tot 11.30 uur op de betreffende overblijfdag een reservering annuleren. Voor een annulering die te laat binnenkomt wordt het reguliere overblijftarief in rekening gebracht.

Betaling

Na afloop van de kalendermaand, ontvangt u een factuur via de mail. De factuur wordt gegenereerd vanuit TSO-Assistent. De overblijf maakt (nog) geen gebruik van automatische incasso, de mogelijkheid om dit aan te vinken is in TSO-Assistent daarom ook uitgeschakeld.

Contact

Voor vragen over de overblijf kunt u mailen naar het algemene mailadres: jozefschool.schipluiden.overblijf@wsko.eu Indien u, dringend, contact wilt leggen tijdens de overblijf, kunt u bellen met school. De overblijfkrachten zijn telefonisch niet bereikbaar.