Gymrooster

Bij de St. Jozefschool hebben kinderen van groep 3 t/m 8 twee keer per week gymles van een vakdocent bewegingsonderwijs. De gymlessen vinden plaats op dinsdag en donderdag. 

Dinsdag

08.45 - 09.35        groep 8 
09.35 - 10.25   groep 6 
10.25 - 11.15   groep 4 
11.15 - 12.15   groep 5 
     
13.15 - 14.15   groep 3 
14.15 - 15.15   groep 7 

Donderdag

08.45 - 09.35       groep 7
09.35 - 10.25   groep 5
10.25 - 11.15   groep 3
11.15 - 12.15   groep 6
           
13.15 - 14.15   groep 4
14.15 - 15.15   groep 8