Gymrooster

Bij de St. Jozefschool hebben kinderen van groep 3 t/m 8 twee keer per week gymles van een vakdocent bewegingsonderwijs. Ook de kleuters krijgen één keer per week gymles van een vakdocent. Zie hieronder het rooster. 

Maandag

08.30 - 09.10        groep 1-2a
09.10 - 09.50   groep 1-2c
09.50 - 10.30   groep 1-2b
11.15 - 12.00   groep 6

 

Dinsdag

08.30 - 09.10        groep 8 
09.10 - 09.50   groep 5 
09.50 - 10.30   groep 4 
10.30 - 11.10   groep 3 
11.10 - 12.00     groep 7 
     
     

Donderdag

08.30 - 09.20       groep 8
09.20 - 10.10   groep 6
10.10 - 11.00   groep 3
11.00 - 12.00   groep 4
           
13.00 - 14.00   groep 5
14.00 - 15.00   groep 7