Oudervereniging

Samenstelling van de oudervereniging

 • Marianne Alsemgeest (voorzitter)
 • Arianne Thijs (secretaris)
 • Daniëlle Hillebrand (penningmeester)
 • Bernice van Adrichem
 • Julian Miedema
 • Sandra van Mierlo
 • Lizanne Visser
 • Dewi van Eijk
 • Sandra Hilkhuijsen
 • Denise Lukas
 • Nienke de Vette
 • Sonja Kleinis
 • Mariska van Kleef

Contact met de oudervereniging

Wanneer u vragen heeft aan de oudervereniging kunt u contact opnemen met de contactouder van de groep van uw kind. Deze contactouders vindt u in de schoolgids. De OV heeft ook een eigen mailadres. Dat is jozefschool.schipluiden.ov@wsko.eu

Algemeen

De Oudervereniging van de St. Jozefschool bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van onze school. Het bestuur van de oudervereniging is een schakel tussen de ouders en het schoolteam en probeert zo een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van ieder kind. Wij proberen een laagdrempelig bestuur te zijn. Voor vragen, informatie of ideeën kunt u altijd bij ons terecht.

Vergaderen

Er wordt ongeveer eens per 6 weken vergaderd. Iemand van de directie is aanwezig bij de vergaderingen. Komende activiteiten worden doorgenomen en activiteiten die plaats hebben gevonden worden nabesproken. Eenmaal per jaar is er een algemene jaarvergadering waarbij alle ouders/verzorgers van harte welkom zijn. 

Contactouder

Elke groep heeft een contactouder. Dit is bij voorkeur iemand uit de Oudervereniging. Deze personen zijn het aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders. Bij allerlei activiteiten worden zij ingeschakeld. De contactouder regelt vaak de hulpouders daar waar assistentie in de groep wordt gevraagd. 

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging probeert bij diverse activiteiten hulp te bieden in financiële zin of in de vorm van persoonlijke inzet. De financiële hulp van de oudervereniging maakt het mede mogelijk dat de school jaarlijks een aantrekkelijk pakket aan activiteiten kan organiseren voor de leerlingen waarvoor binnen het budget van de school onvoldoende ruimte is. Deze extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld de verrassingen begin december, de crea-middagen en de diverse uitstapjes naar bijvoorbeeld musea en toneelvoorstellingen worden erg gewaardeerd door leerlingen en ouders.

De hulp in persoonlijke zin is samen te vatten in het assisteren bij diverse activiteiten zoals de crea-middagen, kinderboekenweek, sinterklaas, kerst en sportdag. Maar ook het verzorgen van koffie en thee tijdens inloopavonden, open dagen en aan het einde van het schooljaar de musical.

Verder zorgt de oudervereniging er (samen met veel ouders) voor dat twee keer per jaar alle ramen van het schoolgebouw gezeemd worden. Hierdoor bespaart de school een aanzienlijk bedrag dat weer besteed kan worden aan bijvoorbeeld iets extra’s op het schoolplein (bijdrage pannaveldje, parasols). Ook uw hulp kunnen wij altijd goed gebruiken. Aan het begin van het schooljaar kunt u middels een vragenlijst aangeven bij welke activiteiten u graag zou helpen en op welke dagen u beschikbaar bent. Deze informatie wordt door de contactouders gebruikt bij het zoeken naar hulp. Verder zijn we alert op situaties die de leerlingen aangaan zoals verkeersveiligheid rond de school, pesten, hoofdluis en andere zaken.