Oudervereniging

Samenstelling van de oudervereniging

 • Joyce Brekelmans (voorzitter)
 • Daniëlle Hillebrand (penningmeester)
 • Julian Miedema
 • Dewi van Eijk
 • Sandra Hilkhuijsen
 • Denise Lukas
 • Nienke de Vette
 • Sonja Kleinis
 • Mariska van Kleef
 • Inge Berkhout
 • Debby Schurink
 • Lisa Alsemgeest

Contact met de oudervereniging

Wanneer u vragen heeft aan de oudervereniging kunt u contact opnemen met de contactouder van de groep van uw kind. Deze contactouders vindt u in de schoolgids. De OV heeft ook een eigen mailadres. Dat is jozefschool.schipluiden.ov@wsko.eu

Algemeen

De Oudervereniging van de St. Jozefschool bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van onze school. Het bestuur van de oudervereniging is een schakel tussen de ouders en het schoolteam en probeert zo een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van ieder kind. Wij proberen een laagdrempelig bestuur te zijn. Voor vragen, informatie of ideeën kunt u altijd bij ons terecht.

Vergaderen

Er wordt ongeveer 5/6 keer per jaar vergaderd. Iemand van de directie is aanwezig bij de vergaderingen. Komende activiteiten worden doorgenomen en activiteiten die plaats hebben gevonden worden geëvalueerd. Eenmaal per jaar is er een algemene jaarvergadering waarbij alle ouders/verzorgers van harte welkom zijn. 

Contactouder

Elke groep heeft een contactouder. Dit is bij voorkeur iemand uit de Oudervereniging. Deze personen zijn het aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders. Bij allerlei activiteiten worden zij ingeschakeld. De contactouder regelt vaak de hulpouders daar waar assistentie in de groep wordt gevraagd. Een overzicht van contactouders is te vinden in hoofdstuk 6 van onze schoolgids.  

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging probeert bij diverse activiteiten hulp te bieden in financiële zin of in de vorm van persoonlijke inzet. De financiële hulp van de oudervereniging maakt het mede mogelijk dat de school jaarlijks een aantrekkelijk pakket aan activiteiten kan organiseren voor de leerlingen, zoals Sinterklaas, kinderboekenweek, sportdag, culturele uitjes naar musea, etc. De hulp in persoonlijke zin is samen te vatten in het assisteren bij diverse activiteiten zoals de kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, sportdag, Koningsspelen, etc. Maar ook het verzorgen van koffie en thee tijdens inloopavonden, open dagen en aan het einde van het schooljaar de musical.