School ondersteuningsprofiel (SOP)

In Nederland heeft iedere school een ondersteuningsprofiel. Ook onze school heeft een zogenoemd SOP. Hierin staat beschreven welke basisondersteuning wij kinderen bieden en welke extra mogelijkheden er zijn voor begeleiding op school, soms in samenwerking met andere partijen. Denk aan extra ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie, gedragsproblematiek, meervoudige intelligentie, (hoog)begaafdheid, etc.