Waar wij voor staan

Missie

Op de St. Jozefschool zijn ontwikkeling en welzijn onze uitgangspunten. Het is onze uitdaging om - in de samenwerking binnen de dynamische kind-ouder-school driehoek - een optimale ontwikkeling te behalen. Daarbij worden leerlingen op verschillende niveaus begeleid en leren zij kritisch denken en samenwerken. Wij stimuleren leerlingen in hun talenten en zorgen ervoor dat zij met plezier naar school komen en bieden hen een veilige leeromgeving. Zij durven fouten te maken en leren omgaan met tegenslag en succes. Hierdoor zijn onze leerlingen zelfstandig en zelfredzaam.

Visie

Onze missie wordt geconcretiseerd in vier belangrijke waarden die onze visie vormen. Deze waarden zijn Verbinding, Respect, Verantwoordelijkheid en Inspiratie. 

Verbinding

De St. Jozefschool is een verbindende schakel in de gemeenschap. Wij werken nauw samen met ouders, leerlingen en de omgeving. School en ouders zijn partners in de opvoeding en ontwikkeling van de leerling. Wanneer de relaties binnen de driehoek onderling in evenwicht zijn, heeft een leerling optimale groeimogelijkheden. Wij leren kinderen samenwerken, relaties aangaan, elkaar steunen en initiatieven nemen binnen een kindvriendelijke, veilige leeromgeving.

Respect

Wij hechten waarde aan ons dorpse karakter en onze rustige, gezellige sfeer. Leerlingen op de St. Jozefschool voelen zich veilig, prettig en uitgedaagd. Wij gaan respectvol en beleefd met elkaar om en hebben aandacht voor de ander.

Verantwoordelijkheid

Samen zijn wij de St. Jozefschool. Wij leren leerlingen omgaan met verantwoordelijkheden op school-, groeps- en individueel niveau. Wij helpen hen eigenaarschap te nemen voor hun eigen welzijn en ontwikkeling. Leerkrachten en ouders zijn ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid betrokken bij de begeleiding van de leerling met als doel optimale groei op eigen niveau. Wij leren kinderen keuzes maken en kritisch denken. Wij geven hen de ruimte om de grenzen van hun eigen kunnen te ontdekken. Ook laten we ze deze grenzen te verleggen door te presteren, fouten te durven maken en daarvan te leren.

Inspiratie

Leerlingen krijgen ruimte om te bewegen, ontspannen, ontdekken en hun eigen interesses maximaal te ontplooien met oog op de toekomst. Wij bieden een breed aanbod; een gevarieerde manier van werken (zowel digitaal als analoog), talentontwikkeling en projecten met zaakvakken en techniek. Alle partners binnen de dynamische driehoek willen elkaar inspireren en elkaars talenten benutten. De houding die daarvoor nodig is, is openstaan voor leren, op welk moment en met wie dan ook.