Waar wij voor staan

Missie (waar staan we voor)

Op de St.  Jozefschool zijn ontwikkeling en welzijn onze uitgangspunten. Het is onze uitdaging om in de samenwerking binnen de dynamische kind-ouder-school driehoek een optimale ontwikkeling te behalen. 

Daarbij worden leerlingen op verschillende niveaus begeleid en leren zij kritisch en oplossingsgericht  denken en samenwerken. Wij stimuleren leerlingen in de ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten. Leerlingen komen met plezier naar school in een veilige leeromgeving. Zij durven fouten te maken en leren omgaan met tegenslag en succes. Hierdoor zijn onze leerlingen zelfstandig en zelfredzaam. 

Deze missie wordt geconcretiseerd in vier belangrijke waarden die toegelicht zullen worden in de visie: 

  • verbinding 
  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • inspiratie

Visie (waar gaan we voor)

Verbinding

De St. Jozefschool is een verbindende schakel in de gemeenschap. Wij werken nauw samen met ouders, leerlingen en de omgeving. Wij streven naar partnerschap tussen ouders en school in de opvoeding en ontwikkeling van de leerling. Een leerling heeft optimale groeimogelijkheden wanneer de relaties binnen de driehoek onderling in evenwicht zijn. Wij leren leerlingen samenwerken, relaties aangaan, elkaar steunen en helpen en initiatieven nemen binnen een kindvriendelijke leeromgeving.

Respect

Wij hechten waarde aan ons dorpse karakter en onze rustige, gezellige sfeer. Leerlingen op de St. Jozefschool voelen zich veilig, prettig en uitgedaagd. Wij gaan respectvol en beleefd met elkaar om en hebben aandacht voor de ander. 

Verantwoordelijkheid

Samen zijn wij de St. Jozefschool. Wij leren leerlingen omgaan met verantwoordelijkheden op school-, groeps- en individueel niveau. Wij helpen hen toegroeien naar eigenaarschap nemen voor hun eigen welzijn en ontwikkeling. Leerkrachten en ouders zijn ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid betrokken bij de begeleiding van de leerling met als doel optimale groei op eigen niveau. Wij leren leerlingen keuzes maken en kritisch denken. Zij krijgen de ruimte grenzen te ontdekken en verleggen van hun eigen kunnen door te presteren, fouten te durven maken en daarvan te leren.  

Inspiratie

Leerlingen krijgen ruimte om te bewegen, ontspannen, ontdekken en interesses te ontplooien met oog op de toekomst. Wij bieden een breed aanbod, een gevarieerde manier van werken zowel digitaal als schriftelijk, talentontwikkeling en projecten met zaakvakken en techniek. Alle partners binnen de dynamische driehoek willen elkaar inspireren en elkaars talenten benutten. De houding die daarvoor nodig is, is openstaan voor leren, op welk moment en met wie dan ook.

De uitwerking van de Missie en Visie is dagelijks zichtbaar op school. De school is vanuit de missie en de visie op zoek naar wat beter kan en gaat hiermee aan de slag. De komende vier jaren gaat de school door middel van de concrete invulling van onze bouwstenen verder met het vormgeven van onze missie en visie.