WSKO

Wij zijn als school onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO), waarbij 17 basisscholen in het Westland en Midden-Delfland zijn aangesloten. WSKO is met circa 5.200 leerlingen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in deze regio. De organisatie bestaat uit ruim 500 medewerkers, die vernieuwend werken aan het dagelijks onderwijs.

De basis van WSKO is het Strategisch Beleidsplan 2023-2027, dat is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen directeuren, Intern Begeleiders, medewerkers van alle WSKO-scholen en de GMR. 

De belangrijkste punten uit dit plan zijn:

De bedoeling van ons onderwijs op WSKO-scholen:

  • Kinderen groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid door het ontwikkelen van basiskennis en -vaardigheden.
  • Kinderen leren zichzelf kennen en leren openstaan voor de ander om samen te leven in de wereld.           

We hanteren daarbij 4 pijlers:      

  1. Welkom zijn
  2. Kinderen zien
  3. De wereld ontdekken
  4. Levensvragen stellen

Welkom zijn

Dit betekent dat iedereen zich in onze scholen veilig voelt. Je wordt als kind, ouder/verzorger en professional, uitgenodigd om in relatie te gaan met elkaar. Er wordt ruimte gegeven om autonomie en competenties te ontwikkelen.

Kinderen zien

Onderwijs is een wederkerig proces. We kijken dóór de ogen van het kind en kijken, vanuit onze kennis en ervaring, náár het kind. Zo kunnen we als professionals onze kennis en expertise inzetten om het onderwijs te ontwikkelen en te bieden wat de kinderen nodig hebben. We zijn bereid tot maatwerk binnen onze mogelijkheden en we nemen kinderen serieus.

De wereld ontdekken

Onze scholen zijn een veilige, uitdagende, leerrijke ruimte waar je de wereld binnenhaalt, zodat kinderen op een open en nieuwsgierige manier zichzelf, de ander en de wereld, waar ze deel van uitmaken, leren begrijpen en hier op een duurzame manier samen vorm aan geven.

Levensvragen stellen

Kinderen stellen van nature vragen. Wie ben ik? Wie zijn wij? Wat is onze plek in deze wereld? Hoe kunnen wij duurzaam en vreedzaam samenleven? We willen ruimte bieden aan de levensvragen die dan bovenkomen, zonder ze eenduidig te willen beantwoorden. We stimuleren een levenshouding gericht op het zoeken naar zin en betekenis in rituelen en bij vieringen.

Bij het lezen van ons schoolplan zal duidelijk worden dat er een duidelijke congruentie is tussen de hiervoor beschreven bedoeling en de pijlers van WSKO en onze schoolontwikkeling.