Schoolplan

In ons schoolplan beschrijven wij belangrijke aspecten van ons onderwijs. Wij focussen op wie wij zijn en welke doelen wij hebben richting de toekomst. De professionals, ouders en leerlingen hebben meegedacht over de missie en visie van de school en een bijdrage aan het vastellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft onze kwaliteit en de doelen waaraan wij de komende vier jaar gaan werken. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.

De St. Jozefschool behoort tot de stichting WSKO (Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs). De indeling van dit schoolplan '2023-2027' is afgestemd op het 'Strategisch Beleidsplan' van WSKO en de thema's die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling van onze professionals en de resultaten. Op basis van onze lijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.