Schoolpanel

Op de St. Jozefschool hebben wij een schoolpanel; een groep kinderen die betrokken is bij de ontwikkelingen in de school. Met de start van een nieuw schooljaar wijzigt de samenstelling van het schoolpanel. Groep 8 is van school gegaan en de nieuwe groep 5 komt erbij. Een aantal keer per jaar vergadert het schoolpanel met een leerkracht en de directie. Op die manier hebben kinderen inspraak en betrekken we hen bij ontwikkelingen in de school. Zij mogen ook zelf ideeën en punten aandragen. 

In schooljaar 2020-2021 zitten de volgende kinderen in het schoolpanel:

groep 5: Sanne en Max
groep 6:
 Lukas en Noor
groep 7: Diennah en Noor
groep 8: Janneke, Roel en Sam

Hoi, wij zijn het school panel

Hier praten we over dingen die we kunnen veranderen aan de school. Dit doen wij met plezier. We proberen ons best te doen om het leuk te maken en gezellig aan het werk te gaan. Als we ideeën hebben kunnen we het hierover hebben. En elk idee is goed, alleen sommige ideeën kunnen jammer genoeg niet waargemaakt worden. Het is leuk om te doen en je leert er ook van. We maken er altijd een leuke dag van.We zijn met 9 kinderen en 2 leerkrachten.

Horen we het als jullie nog leuke ideeën hebben?

Groetjes,
het school panel